(Han er tidligere leder for Europabevegelsen i Norge, min merknad.) Det er mye Grindheim skriver vi kan enige om, la det være sagt. Likevel vil jeg poengtere følgende:

Norge har sin stemme i verden. Vi kan ta selvstendige valg og stilling til det som rører seg i en stadig mer urolig verden. Norge står på sitt standpunkt i den dypt tragiske krigen mellom Hamas og Israel. I EU må alle medlemsland bli enige om en stemme utad som kommer fra Brussel. Det kan ta tid.

Et nærliggende spørsmål vil være, hva er i EUs interesse, og hva er i Europas interesse? Det behøver slett ikke å være det samme. Det er en rekke land i Europa som ikke er med i EU. Som Storbritannia og Norge.

Det er store indre motsetninger innad i EU basert på ulike interesser og ulik historie (Øst-Europa, Middelhavsområdet, Nord-Europa), og i tillegg kommer at både atomvåpen-landet Storbritannia, som en svært viktig militær aktør, og Norge, med vår strategiske beliggenhet, står utafor EU. Det er også verd å merke seg at de to EU-landene Sverige og Finland umiddelbart etter den russiske invasjonen i februar 2022 søkte om medlemskap i NATO. EU ga ikke den trygghet de mente at de måtte ha. Finland er medlem av NATO siden i fjor og Tyrkia har nylig gitt sin tilslutning til at også Sverige blir medlem av NATO.

Nylig vedtok EU en ny krisepakke til Ukraina på 50 millarder euro ( ca 500 millarder norske kr). Allerede den 16. februar 2023 samlet et bredt flertall på Stortinget seg om et 5-årig Nansen-program på 75 milliarder kroner for Ukraina. 15 milliarder kr årlig. Programmet ble lansert sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som fulgte Stortingets behandling digitalt. Siden er dette fulgt opp ved at president Zelenskyj kom på uventet besøk til Norge og talte i stortingssalen til stortingsrepresentantene den 13. desember 2023.

Norge jobber for global solidaritet og folkestyre med vår selvstendig stemme og Norge blir hørt.