En må først se hvorfor vare- og godstransport i liten grad favoriseres til bane og båt. Tre eller flere omlastinger vil være konsekvensene. Dør til dør- transport løser disse problemene.

Tungtrafikken er i egenskap av tyngden, dvs. den anselig høye vekten pr. kjøretøy sammenlignet med personbil, avhengig av å være i jevn fart. Dette vil redusere i betydelig grad forbruket av fossilt brennstoff, som igjen gir avkastning på utslippene.

Dette kommer godt til uttrykk ved motorveistandarden (110 km/t) bygd med 3 prosent stigning og slak kurvatur. Forsøk i fullskala ble gjort ved å kjøre fullastet vogntog Kristiansand – Grimstad, først motorveien, deretter E18 før motorveien kom: Merforbruket v. kjøring gamle E18 var slående.

Et konkret eksempel vil være tømmertransportbilene, der ett kjøretøy kan veie 60 tonn. Denne ene bilen kan ha 30 hjul. To tonn (2000 kg) blir da vekten som trykker på hvert hjul og mot asfalten.

Antall personbiler har vært målt til å være 80 prosent av totalen. Likevel representerer den resterende andelen, 20 prosent tungbiler, tre ganger så stor masse i tonn.

Det er dette som gjør motorvei fordelaktig for tungtrafikken.

Angående 3 prosent stigning: Alle har sett effekten av at en semitrailer står og ikke kommer opp, og pga. ett felt, stopper alt opp.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.