De er for friske. Sitter alene hjemme. Har amputert et bein, har hjerteproblemer og venter på at en hjemmesykepleier skal stikke innom. Og den gamle er ofte innlagt på sykehus. Der er det godt å være. Hyggelige medpasienter og hjelpsomme ansatte er med på å gjøre livet lettere.

Dette er en av mange historier jeg som prest har hørt de siste årene. Det kan være interessant å merke seg at sykehuset ofte melder til kommunen at vedkommende bør komme på sykehjem, Men kommunen sier nei og mener at hjemmesykepleie og andre kommunale hjemmetjenester får holde.

De pårørende som er en fortvilet situasjon. Den eldre selv ønsker å komme på sykehjem! Der er det fellesskap! Men det er langt billigere at brukeren bor hjemme.

Vi eldre må selv bestemme hvordan vi skal innrette våre liv. Vi eldre er like ulike som andre, både i bakgrunn, helse og kultur. Derfor trengs det varierte helse- og omsorgstilbud. Og føler vi at vi trenger sykehjemsplass, skal vi få det! Statsbudsjettet er nylig lagt frem. Det skulle forundre meg mye om kommunene mener de statlige overføringer er store nok til å prioritere gamle. Eldreomsorg blir sikkert en viktig sak i kommunevalgkampen neste år. For vi blir flere eldre. Og vi vil bli hørt!

Det er trygt å vite at det er en sykehjemsplass til meg hvis jeg av ulike grunner ikke ønsker å bo hjemme! Jeg kan nok klare det, men det tar på både fysisk og psykisk! Og det er ikke en verdig alderdom!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.