Vil de sikre fornuftige strømpriser til husholdninger og næringsliv? Handlingsrommet for å gjøre noe finner de i Strategiplanen de vedtok 3. mai, under overskriften: Et offentlig eid samfunnsansvarlig selskap.

Regjeringen har også laget modellen de kan bruke, «Vestre-modellen», som utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen og ACER-forordningen. Vestre og regjeringa anbefaler at de tar kraft av børsen og selger den som billige 3, 5 og 7 årige fastprisavtaler direkte til bedrifter og selskaper. Denne modellen har egne gunstige skatteordninger og de kan selv bestemme prisen!