Konferansen er fortsatt under planlegging, og det er allerede meldt inn interessante foredragsholdere. På fjorårets konferanse så var kraftproduksjon på agendaen, det er det i år også. Men denne gangen så må vi som ansvarlige ledere i regionen sørge for at kjernekraft settes på dagsorden. Vi er en landsdel som har verdensledende kompetanse innen olje og gassektoren og vi kan ta en nasjonal posisjon innen morgendagens industrieventyr, nemlig kjernekraft. Vi ser nå at flere kommuner i Norge har inngått intensjonsavtaler med industribyggeren Trond Mohns selskap Norsk Kjernekraft AS. I Heim og Aure kommune så planlegges det for etableringen av et kjernekraftverk som kan produsere 12,5 TWh, Norges totale forbruk er om lag 130-140 Twh. Så her er det noen kommuner som går foran, er ambisiøse og posisjonerer seg i det som blir morgendagens industrieventyr. Jeg håper at flere i Agder ser hva andre kommuner gjør, og også løfter opp kjernekraft som en unik mulighet for Agder.

Jeg håper at aktørene bak Agderkonferansen 2024 viser at de er rasjonelle, ambisiøse og fremtidsrettet og setter opp et foredrag på en time, med Norsk Kjernekraft AS på Agderkonferansen som avholdes på Hotell Caledonien 23. januar 2024.