Fædrelandsvennen lagde et stort oppslag på at den nystartede Kleppelista ved siste meningsmåling allerede hadde 3,1 prosent oppslutning og at dette ville gi 2 representanter i det nye bystyret som skal velges 11. september.

I sin tid var alle dagens representanter medlem av Norgesdemokratene (ND), men alle ble ekskludert da vi skriftlig ga uttrykk for at Putin skulle stilles for den internasjonale domstolen i Haag pga. sine groteske handlinger mot Ukraina.

Jeg vil derfor påstå at siden Norgesdemokratene ved samme måling fikk 3,1 prosent oppslutning, skyldes dette at navnet på den nystartede Kleppelista ikke er oppfattet av samtlige velgere. Av denne grunn tror jeg at de svarene som ble gitt til ND ved neste måling vil tilfalle Kleppelista og at ND vil stupe i oppslutning. Derfor ser jeg for meg at Kleppelista vil minimum doble oppslutningen og dermed antall representanter i det nye bystyret ved valget 11. september.