Han har helt rett – Venstre-sympati, eller sympati fra noe politisk parti, hjelper ingen. Det som hjelper, er konkrete løsninger som treffer bredt uten at mennesker skal føle seg forpliktet til å oppgi sin integritet og selvrespekt i møtet med det offentlige velferdssystemet.

De fleste er enige i at vi har mange gode velferdsordninger i Norge. Vi har flere gode tjenester og tilbud. Men dessverre viser undersøkelser at kvalitetene og mulighetene du har, påvirkes av hvor du bor, hvem du møter i systemet, hvilket nettverk og andre ressurser du har, hvor godt du kjenner rettigheter og lovverk – og hvor lenge du makter å stå i kampen for rettighetene dine. Det blir spesielt synlig i en situasjon der mange, og flere enn normalt, ikke får endene til å møtes. Akkurat nå må vi senke terskelen for akutt hjelp.

I mellomtiden vokser køene utenfor Matsentralen og Frelsesarmeen. Nettopp derfor mener vi at man må lempe på kravene for at flere skal kunne få sosialhjelp. Fordi vi vet at akutt hjelp er det mange trenger nå. Når regningsbunken vokser seg langt høyere enn de inntektene man har, og mange går inn i julen med en vond klump i magen.

Vi forstår at noen har behov for å fortsette å plassere ansvaret for den vanskelige situasjonen et annet sted enn hos den sittende regjeringen. Helst hos den regjeringen som Venstre satt i. Spørsmålet er bare hvor mye tilbakeblikk og skyldfordeling hjelper oss i den helt reelle krisen folk står i nå og i fremtiden.

I høst har vi stått vi i en «perfekt storm», der flere kriser inntreffer samtidig. Økte priser og høyere rente rammer spesielt de som dårlig råd fra før.

Det er mest konstruktivt å forholde seg til den faktiske situasjonen og de løsningene vi kan legge på bordet. Vi mener vi skylder innbyggerne å ha en åpen og ærlig diskusjon om dette, og ikke levere enkle svar på relativt komplekse problemstillinger som vi som politikere har et felles ansvar for å foreslå løsningsforslag på.

Venstres alternative budsjett møter flere av de krisene som rammer både oss som samfunn og enkeltmennesker. Vi øker bostøtten, øker og skattlegger barnetrygden slik at den er langt mer omfordelende, hever frikortgrensen og øker personfradraget. I sum er det skatteendringer som vil løfte barnefamilier, og gi lavtlønnede bedre økonomi til å takle den krevende økonomiske situasjonen.

Barnetrygden er en ytelse som treffer barnefamilier godt, men det er svært dyrt å øke den for alle. Derfor velger Venstre å øke og skattlegge barnetrygden, slik at personer med lav eller ingen inntekt sitter igjen med betraktelig mer penger hver måned. Venstres alternative budsjett adresserer både strømkrisen, klima- og miljøkrisen, internasjonale kriser og den økonomiske krisen. Både nå og i fremtiden.

Vi ser frem til en konstruktiv tverrpolitisk diskusjon om hvordan vi kan løse de akutte problemene innbyggerne våre opplever, med blikk for fremtiden og for de som trenger at vi bidrar til å lette den tunge børen de bærer i denne perfekte stormen.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.