Et demokratisk flertall på Stortinget har vedtatt at det skal avholdes folkeavstemning i to av Kristiansands bydeler, Søgne og Songdalen. Sentralmakten, bestående av regjeringen og Stortinget, har overkjørt lokaldemokratiet i vår by. Slik er situasjonen, og det er dette vi nå må forholde oss til. Vi har gjort alt som har stått i vår makt i et langt løp. Nå kommer den siste innspurten.

Med saken avklart, vet vi hva vi kan forvente. Nå må vi som ansvarlige politikere snu arkene våre og sikre at Kristiansand, Søgne og Songdalen forblir én kommune. Sammen med andre partier og organisasjoner som deler dette ønsket om fellesskap, skal vi nå brette opp ermene og rette alle krefter og fokus mot innbyggerne i Søgne og Songdalen. Vårt mål er å informere godt, være saklige og faktabaserte. Dette er krevende, intensivt og viktig.

Denne kommunen vil vi utvikle videre, ikke avvikle.

Vi står oppi mange utfordringer i dag. Det er dyrtid, det er knapphet på ressurser og de mange krisene i verden rammer omtrent samtidig. Disse utfordringene må vi løse i dag. De venter ikke på noen, og da må vi bruke kreftene godt og ressursene våre riktig. Vi vil i nær fremtid stå overfor mangel på personell i mange sektorer, både i privat næringsliv og offentlig sektor. Rett kompetanse og rett bruk av personell på riktig sted, vil være viktigere enn noen gang. Dette blir enklere om vi har en felles kommune.

Vi vil prioritere de som trenger fellesskapet mest, enten de bor i Søgne, Songdalen, på Tveit eller i sentrum. Vi ønsker at Kristiansand skal fortsette å utvikle gode tjenester i fellesskap, uten å bruke hundrevis av millioner på å bryte ned det vi allerede har. Vi mener det tjener alle innbyggerne best, uavhengig av hvor i kommunen de bor, at vi bruker tiden på å bygge opp bedre tjenester, fremfor å bryte dem ned og splitte dem opp.

Kristiansand er en kommune for alle, en inkluderende kommune som leverer gode tjenester til innbyggerne. Vi har fantastiske ansatte som hver dag underviser barna våre, tar hånd om våre eldre, og ivaretar barn og unge som trenger ekstra hjelp og omsorg i barnevern, kriminalomsorg eller tjenester for psykiske problemer og lidelser. Det er en livlig kommune med et rikt kulturliv, idrett som favner mange barn og unge, og et stort, mangfoldig og fantastisk frivillighetsmiljø. Dette er en kommune hvor vi samarbeider om utfordringer og finner gode løsninger.

Denne kommunen vil vi utvikle videre, ikke avvikle.

Innlegget er forkortet. Red.