Ordføreren på vegne av kommunen ble utfordret på å være tydelig i sin solidaritet for sivile på Gaza. Også spørsmålet om handelsboikott ble fremsatt som et virkemiddel for å stoppe konflikt og okkupasjon.

Vi ønsker å være tydelige på at folkeretten må gjelde – uansett. Et lands rett til å forsvare seg kan ikke rettferdiggjøre en krigføring som påfører sivilbefolkningen så enorme tap som vi nå er vitne til. Kamphandlingene er ikke legitim krigføring.

Også i Kristiansand har vi innbyggere som er berørt av konflikten i Israel og på Gaza. Det er viktig at alle våre innbyggere kjenner på trygghet her hjemme – uansett hvilken side man hører til. Det er også viktig at vi som medborgere ikke bidrar til skarpe og uforsonlige holdninger og handlinger mot en av partene i konflikten. Å stå opp for humanitær hjelp og forpliktelser i tråd med folkeretten i Gaza der situasjonen nå er helt umenneskelig, betyr ikke at man fordømmer sivile som lider på den andre siden.

Internasjonale krisesituasjoner og politiske problemstillinger må håndteres nasjonalt. Vårt ståsted i konflikten håndteres av regjeringen. For oss er det viktig at Norge i samarbeid med våre allierte utøver press på Israel for å avslutte kamphandlingene. Likeledes at Hamas slipper gisler fri, og avslutter sine rakettangrep mot Israel.

Vi har ikke tro på at lokal – eller nasjonal – handelsboikott er noe hensiktsmessig virkemiddel for å løse situasjonen. I praksis vil dette kunne ramme de vi faktisk ønsker å hjelpe – nemlig palestinere selv. Som nasjon bør vi heller sørge for å stoppe eget salg av våpen og utstyr til partene inntil okkupasjon og beleiring er over. Sluttbrukererklæring bør være et krav når salg skjer fra mellomland.

Etter tiår med okkupasjon og undertrykkelse er det på høy tid at en løsning i Midtøsten etableres. Palestina som egen suveren stat er en naturlig del av den løsningen.

Innlegget er forkortet. Red.