Jeg er utdannet sykepleier, og har blant annet jobbet på barneavdeling og avdeling for personer med demenssykdom. For tiden er jeg nettstudent, og er i skrivende stund på ferie i Australia og nyter smeigeværet.

Jeg er for reversering av tvangssammenslåing med Kristiansand kommune.

Jeg mener at alle burde være for en ny folkeavstemning, uavhengig av om en ønsker Søgne kommune som egen kommune eller å beholde storkommunen, fordi en ny folkeavstemning er det som kan gi oss troen på at demokratiet faktisk fungerer slik det skal. Ved forrige folkeavstemning angående sammenslåing ble ikke folket hørt på, demokratiet ble spyttet på, og regjeringen viste meg at min, og vår stemme, ikke er av betydning.

En ny folkeavstemning vil gi regjeringen en ny mulighet til å vise oss at vår stemme har betydning.

Til de som er imot ny folkeavstemning spør jeg: hva er du redd for? Å tape?

Personlig er jeg mer redd for å leve i et land der demokratiet ikke lengre betyr å følge flertallet. Utfallet av en ny folkeavstemning blir som det blir, uansett ja eller nei. For meg er ikke det det viktigste, selv om jeg ønsker et selvstendig Søgne. For meg er det viktigste at jeg kan gjenopprette en tillit til at politikerne hører på flertallet, på folket, på deg og meg.

For meg er det viktigste at Søgne sine innbyggere blir hørt, respektert og anerkjent.