Det var nok naivt å tro at LOS ville avsløre sin avanse i svaret til meg.

I Eriksens orientering om støtteordningen fremstilles det som om vi har fått kompensert 80 prosent av kostnaden utover 70 øre pr. kWh. De reelle tallene for hver enkelt måned varierer for vårt vedkommende mellom 29 prosent og 47 prosent. I den måneden jeg brukte i mitt «regnestykke», april 2022, var den reelle kompensasjonen 43 prosent av prisen over 70 øre.

Hovedforklaringen på det er selvsagt at prisen vi betalte var høyere enn gjennomsnittsprisen for regionen. Selv om LOS ikke vil ha en åpen dialog om sin prising av «LOS flytende strøm», kan de ikke komme fra at prisen var 43 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for strøm i regionen i april. Hvor stor andel av dette som ble igjen i LOS får vi altså ikke vite. (Beregninger jeg har gjort viser tilnærmet samme overprising i alle måneder i 2022).

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.