Etter storm kommer stille, og etter stille kommer storm. Det har lenge vært et ideal å leve her og nå, og ikke la bekymringer for fremtiden sperre for utsikten. Matsikkerhet opptok kun spesielt interesserte før pandemien kom i februar 2020. Pandemien og krigen i Ukraina har endret dette radikalt.

Snart må vanlige folk velge mellom brød og sirkus. I gamle Rom, for 2000 år siden, fikk vanlige folk begge deler for å holde dem unna politikk. I vår tid klarte sirkuset Kunstsilo utilsiktet å tenne folks politiske interesse. Brødet ble byttet ut med sirkus. Kunstsilo kan fort bli et monument over tiårs villfarelse. Tangen selv har dratt videre. Han jobber nå med å sikre fremtidens pensjonister smør på brødet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.