Nå ser vi konsekvensene av denne motorveimanien – kostnaden er blitt så høy at den har oversteget betalingsviljen, enda bompengene bare skal dekke 36 prosent av totalkostnaden. Selv 36 prosent av totalen er blitt altfor, altfor mye. Folk kjører heller på den gamle veien, som i Fædrelandsvennens motorveinarrativ er og var en dødsvei. Da kommer Fædrelandsvennen med en ny kampanje for lavere bompenger, men burde ikke heller Fædrelandsvennen snart lukte lunten og gå seg selv litt nærmere i sømmene?

At det finnes mange like sikre, men langt billigere og mindre ødeleggende veialternativer, har tilsynelatende gått mange hus forbi. Tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt er akkurat like trafikksikkert. Trafikksikkerhet i seg selv ser ikke ut til å være bare det motorveiforkjemperne vil ha. Det eneste man oppnår med fire felt fremfor andre trafikksikre løsninger på E39 i Agder og Rogaland er økt kapasitet fordi det er flere felt, og høyere fart fordi man slipper å tilpasse farten til andre trafikanter. Kostnaden ved firefelts motorvei er en høy pris å betale for at noen skal slippe å tilpasse seg andre.

Tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt er akkurat like trafikksikkert.

Fordi firefelts motorvei gir økt kapasitet og høyere fart, er det flere som vil velge å bruke E39 enn før. Det står direkte i Nye Veiers og Statens vegvesens prosjektbegrunnelser at dette skal skje – motorvei vil gi større bo- og arbeidsmarkeder, derfor vil motorveien være nyttig. De som tidligere valgte å jobbe i nærheten av boligen, skal nå velge å jobbe langt borte ved å kjøre bil på motorveien. Dette gjelder selvsagt ikke bare de som allerede kjørte bil – det gjelder også de som går, sykler, tar bussen eller tar toget til jobb i dag. At flere skal velge å kjøre bil er ikke bare en mulighet – det er en forutsetning for motorveiutbygging.

Jens Glad Balchen

Firefelts motorvei gjennom Agder og Rogaland gjør også gods- og varetransport på vei enda mer konkurransedyktig mot jernbane. Allerede med dagens vei velger for eksempel Rema 1000 å frakte varene sine med på jernbanen fra Østlandet til Sandnes, for så å kjøre varene på vogntog helt tilbake til Brokelandsheia. Ja, du leste riktig. Varene i Rema 1000-butikkene mellom Haugesund og Brokelandsheia kommer med vogntog fra Sandnes. Med firefelts motorvei blir slik langtransport enda mer attraktiv for enda flere distributører. Men da må vogntogene være så store som mulig. Det sier seg selv at ingen sender mange små lastebiler på tvers av Rogaland og Agder hvis de kan sende ett stort vogntog.

All denne biltrafikken og vogntogtrafikken vil ikke være begrenset til motorveien. Det er ingen som skal til motorveien.

All denne biltrafikken og vogntogtrafikken vil ikke være begrenset til motorveien. Det er ingen som skal til motorveien. De skal til boligen, arbeidsplassen, nærbutikken og bysentrum. Økt bil- og vogntogtrafikk på grunn av motorveien vil derfor også gi økt bil- og vogntogtrafikk der folk lever. Det betyr at trafikksikkerheten her vi bor ikke går opp – den går ned. Det blir tryggere å være bilist på motorveien og farligere for barn, fotgjengere og syklister overalt ellers. Førere av tunge kjøretøy er allerede i dag overrepresentert i dødsulykker hvor syklister mister livet, og verre skal det altså bli. Og hva med barna på skoleveiene når nærbutikkene skal forsynes med varer fra gigantiske vogntog i stedet for små lastebiler, og alle foreldrene skal kjøre bil til jobb?

Det blir tryggere å være bilist på motorveien og farligere for barn, fotgjengere og syklister overalt ellers.

Trafikksikkerhet er en dårlig begrunnelse for firefelts motorvei på en strekning hvor trafikkmengden er mindre enn på Dvergsnesveien, Vågsbygdveien eller Torridalsveien. Det er på tide at Fædrelandsvennen og andre motorveitilhengere tar inn over seg totalkostnadene ved denne ekstreme veipolitikken, og ikke bare ser på verden gjennom bilvinduet.

Fremtidige veiprosjekter i Agder og Rogaland må nedskaleres for å forbedre økonomi, natur, friluftsliv, dyreliv og trafikksikkerhet. For å bøte på skadene ved motorveiene som allerede er bygget, må man lage trygge gang- og sykkelveier av de gamle europaveiene. Små lokalveier med trygge gang- og sykkelveier vil gjøre flere i stand til å reise sunt, bærekraftig og trygt, og vil gjøre den gamle europaveien lite attraktiv som alternativ til motorveien. Da får vi også finansiert galskapen etter planen, slik at unødvendige store motorveier ikke stjeler penger fra andre, mye viktigere samferdselsprosjekter.

Tør Fædrelandsvennen kjempe for trafikksikre veier uten motorveigigantomani?