Det er uforståelig at disse partiene kan foreslå noe sånt med tanke på at det i premissene for planen står at: "Barn og unge og myke trafikanter skal prioriteres".

De tre partiene gjør det stikk motsatte med sitt innspill: De prioriterer de få råkjørerne som ønsker mest mulig fri bane gjennom byen, slik at de kan speede på og holde høy fart.

Det er ubegripelig at Mandal fortsatt har politikere som er akterutseilte når det gjelder fremtidsrettet byplanlegging, og ikke forstår at en innovativ organisering av biltrafikken i sentrum, spiller en viktig rolle for miljø, sikkerhet og trivsel.

Man skal selvsagt ikke ha dårlig samvittighet for å bile gjennom byen, men det må gjøres med så lav fart at fotgjengere, syklister og biler kan ferdes harmonisk side om side.

Ap, H og FrP kjenner åpenbart ikke til bakgrunnen for trafikkøyene i Nygata. I tiden før de fartsdempende tiltakene ble etablert her, var det råkjørerne som regjerte!

De hadde fri bane og ga "flad pedal" fra Bryggegata til Buviksveien og omvendt. Ofte kom de opp i langt over 100km/t i Nygata, og det hylte og kvein mellom husene når de verste drev på med denne "sporten".

Derfor ble det et krav om fysiske hinder i veibanen i rekkefølgebestemmelsene for utbyggingen på Sanden, for å sikre skoleveien til barn og unge. Trafikkbildet roet seg betraktelig etter at øyene kom, men fortsatt er det dessverre noen få bilister som ikke forstår hensikten med øyene, og dermed speeder på mellom dem. Alle med sertifikat bør vite at trafikkøyer er et signal til bilisten om å senke farten, gjerne til 20/30 km/t. Da kan bilene enkelt møtes mellom øyene i en meget lav fart, og trafikken flyter. Det er et slikt trafikkmønster som gjør det trygt for de mange skolebarn og andre som krysser og ferdes langs denne veien daglig. Skal de få, hissige bilistene som ikke forstår dette få bestemme? Nei, her får politiet ta affære og gi advarsler og bøter til disse, sånn at de ikke får ødelegge for alle de som kjører fornuftig gjennom byen.

Nygata ligger nær fylkets nest største barneskole, Furulunden. FAU her har i likhet med Sanden Vel vært pådriver for å få ytterligere fartsdempende virkemidler og lavere fartsgrense i området.

Det er trist at Ap, H og FrP i "bilbyen" Mandal, favoriserer noen få råkjørere som vil suse gjennom byen, fremfor alle de ansvarlige bilistene som tar hensyn til gående og syklende, som på mange måter bidrar et godt bymiljø hvor folk møtes i hyggelige omgivelser.

Men heldigvis; all den tid det er fylket som eier veien og øyene er et resultat av en rekkefølgebestemmelse, får disse tre partiene neppe gjennomslag for et slikt underlig innspill.