Daglig leder i barnehagen, Linn Høyland Larsen, er misfornøyd med at dette problematiseres. Hun mener vi heller må fokusere på hva Kristiansand kommune, som finansierer barnehagen, sitter igjen med. Det er et godt forslag. La oss se på noen fakta om barnehagen:

Barnehage er en offentlig finansiert velferdstjeneste. Hovedinntekten er kommunalt tilskudd og foreldrebetaling. Hva har så driftstilskuddet til Vågsbygd FUS gått til?

Barnehagens innrapporterte tall (BASIL) gir et innblikk. I 2021 betalte barnehagen hele 5.741.927 kroner i husleie til morkonsernet Trygge Barnehager. Det utgjorde over 13 prosent av driftsinntektene dette året. Beløpet gir nesten pallplass i husleiekostnader: Kun tre andre av landets flere tusen private barnehager betalte mer i husleie. Det blir interessant å se hva den nye eieren multimilliardær Ilija Batljan og SBBs andre aksjonærer vil kreve i husleie. Skal vi tro selgeren Eli Sævareid vil leien bli omtrent som før salget, altså unormalt høy.

På tross av den høye husleien hadde Vågsbygd FUS et overskudd på over 3 millioner i 2021, ifølge tall fra Proff.no. Hele beløpet ble gitt som konsernbidrag, hvilket betyr at pengene ble overført til et annet selskap i konsernet. Samme mønster ser vi de foregående årene. Tallene viser at barnehagen hadde et samlet overskudd på 14 millioner i 2015-2020. Nesten 16 millioner ble i samme periode gitt i konsernbidrag. Barnehagens sparebøsse – egenkapitalen, er også forsvunnet: 16,5 millioner i 2020 ble redusert til et par titusener i 2021.

Gitt at det som «omsettes» i barnehagen ikke er batterier eller mobiltelefoner som daglig leder sammenligner med, men omsorg for små barn, er den desidert største kostnaden normalt sett knyttet til de ansatte. I gjennomsnitt utgjør personalkostnader 80 prosent av totale driftsinntekter. Barnehagesjekken viser at Vågsbygd FUS kun brukte 69 prosent på personalkostnader i 2020. Altså lavere enn snittet. Sammenhengen mellom høy lønnsomhet og lave personalkostnader i barnehagesektoren er godt dokumentert, og lave personalkostnader kan blant annet bety lav bemanning. Så hvordan ser dette ut i Vågsbygd FUS Barnehage?

Barnehagen har jevnt over hatt lav bemanningstetthet. Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet har barnehagen siden 2014 kun vært over snittet i kommunen ett eneste år, og resten ligget lavere. I motsetning til mange andre barnehager i Kristiansand, ventet også Vågsbygd FUS til siste frist i 2019 med å innfri bemanningsnormen fra 2018. Nå ligger de så vidt over kravet. Det rimer dårlig med det Larsen skriver om at FUS har fokus på kvalitet i alle ledd. Høy bemanningstetthet er en av de viktigste forutsetningene for høy kvalitet og for at barna skal ha det bra i barnehagen. Det levner ikke forskningen noen tvil om.

Skal man vurdere hva Kristiansand har fått igjen, gir tallenes tale verdifull informasjon. I tillegg til at mange har fått tomten gratis, som Vågsbygd FUS, har private barnehager nytt godt av offentlige ordninger som kapital- og investeringstilskudd, momskompensasjon og gunstige lån i Husbanken. Dette gjelder sannsynligvis også Vågsbygd FUS, men vi har ikke oversikt over omfanget.

Faktum er at eierne av FUS er blitt milliardærer på offentlig finansiert barnehagevirksomhet. Det er også et faktum at mange millioner av offentlige tilskuddskroner har gått ut av Vågsbygd FUS, og at bemanningen har vært vedvarende lav. I tillegg har eierne solgt den engang gratis ervervede tomta og bundet barnehagen til potensielt 45 år med skyhøye leiekostnader.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.