FN konvensjon og det norske Stortinget definerer et folkemord som et tilfelle der drap (eller andre spesifiserte voldelige handlinger) er begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan. Internasjonale konvensjoner slår ettertrykkelig fast at «intensjonen om å ødelegge» overnevnte skal legges til grunn.

Hva er Hamas sin hensikt? Hamasleder Ghazi Hamad beskriver deres intensjon på følgende måte: «Vi skal gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel er utslettet.» Dette er oppfordring til folkemord!

Hvorfor brukte Israel tre uker på å rykke inn i Gaza? Er det fordi de er blodtørstige folkemordere? Israel gjør det som står i deres makt for å unngå at bombingen rammer sivile, og avbryter i mange tilfeller angrep for å unngå sivile tap. Kravet er at Israel i sine motangrep skal gjøre tiltak for å minimere skaden på sivile gjennom valg av våpen og gi advarsler, noe de også gjør. Dessverre rammes sivile i bombingen, men angrep på militære mål (les: terrorgruppen Hamas) er legitimt. Så sant bombingen er forholdsmessig, og Israel gjør det de kan overfor sivilbefolkningen gjennom advarsler, flygeblad, telefonsamtaler osv. for å forhindre skade på sivile, følges krigens regler.

Arne Willy Dahl, tidligere generaladvokat for Forsvaret, skriver at israelske motangrep mot militære mål er lovlige krigshandlinger, forutsatt at man gjør det som er praktisk mulig for å redusere sivile tap og eventuelt avlyser angrep hvis de sivile tapene må forventes å bli uforholdsmessig store. Her benytter Dahl begrepet «for omfattende» som Genèvekonvensjonene beskriver. Det er sivile tap som forventes å være «for omfattende» som rammes av forbudet, ikke sivile tap som forventes å være «store», «omfattende» eller lignende.

Hvordan kan da Norsk Folkehjelp, Palestinakomiteen med flere si at Israels anmodning til sivilbefolkningen i Gaza om å dra sørover er en krigsforbrytelse? Det er Hamas som med sine grusomme handlinger og fortsatte rakettangrep mot sivilbefolkningen som bedriver folkemord mot jødene ut fra definisjonen og uttalelsene over.

Det som skal veies mot hverandre er de forventede sivile tapene og den forventede militære fordelen, ikke de tapene eller den fordelen som faktisk viste seg å være virkeligheten etter at et angrep fant sted. Det vil si at et angreps proporsjonalitet kun kan vurderes ut fra informasjon som var tilgjengelig forut for angrepstidspunktet.

Til slutt: Antisemittismen eksploderer i Europa. Slutt med å demonisere jødene og staten Israel for alt dere mener er galt i Midtøsten.