Romanifolket/taterne/fant/reisende er en nasjonal minoritet i Norge utsatt for hardhendt assimileringspolitikk i generasjoner. Uttrykk som «juks og fanteri», «spare seg til fant», «fantestreker», «fanteri» osv. viser direkte til dårlige holdninger overfor minoriteten. Bytt ut «fant» med jøde eller andre minoriteter så vil reaksjoner komme omgående! Jeg håper på en beklagelse for ordlyden i dette innlegget.

Ellers mener jeg at staten må subsidiere strømutgifter med store deler av milliardene den tjener på strømprisene. Ingenting annet bør godtas hverken av enkeltpersoner eller bedrifter i Norge.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.