I tillegg til alle de viktige punktene som har vært nevnt, vil jeg peke på skoletrøtthet som en mulig grunn: for mange unge er skoleløpet altfor langvarig.

For en del år siden senket man skoledebuten til 6 år. Jeg synes vi skal se på effektene av å ta bort et skoleår, for eksempel 7. klasse, og la de unge avslutte skolegangen et år tidligere enn i dag. Jeg tror mange unge ville sette pris på et års kortere skolegang. Det ville samtidig frigjøre et helt årskull for innsats i arbeidslivet, med samme effekt som man ønsker å oppnå ved å la folk stå et år lengre i jobb før de pensjonerer seg. Man ville også frigjøre lærerkrefter for et helt årstrinn, og dermed bøte på lærermangelen. Samfunnet er i en rivende utvikling, man må henge med på omstillinger hele livet. Det snakkes om livslang læring og bedriftsintern opplæring.

Den demografiske utviklingen gjør konkurransen om arbeidskraft beinhard: næringslivet trenger folk, helse og omsorg trenger langt flere hender, og også skolene må erstatte de tallrike etterkrigskullene som nå blir pensjonister. En personalsjef i en av de større sørlandsbedriftene sa det slik for en del år siden: «Det gjelder å få tak i ungdommen før utdanningen tar dem.» Det trengs flere folk overalt.

Jeg har selv stått bak kateteret i alle år, og sett mange unge som kjeder vettet av seg fordi de har valgt en for teoretisk linje på videregående. De lengter etter å bli ferdig med skolen og få noe mer konkret å jobbe med. Så hvis bedriftene hungrer etter nye folk, bør man tillempe seg etter honnørordene livslang læring og bedriftsintern opplæring. Her kunne kanskje det sørlandske næringsliv, fagskoler og universitetet samarbeide om et prosjekt med vekselvirkning mellom arbeid og utdanning?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.