Den senere avvisningen av alvoret i uttalelsen ved å påstå at ingen reagerte, som om det er et kriterium for alvorlighetsgraden, gjorde ikke saken bedre.

Det var sjokk og vantro som preget bystyresalen. En slik uttalelse fra en person i en slik posisjon, en uttalelse om kvinner som «det svake kjønn», og «dere jenter har en jobb å gjøre», det er ikke hverdagskost. I hvert fall ikke i 2022. Det må vi snakke om.

Foto: Jacob J. Buchard

Uttalelsen falt i en sak der sykefraværet i Kristiansand kommune ble lagt frem, i et utvalg med ansvar for arbeidsgiverpolitikken i kommunen vår, hvor det jobber over 9000 ansatte. Sykefravær og oppfølging er en stor del av dette, og det må vi omtale og behandle med den respekten og det alvoret det fortjener. Vi snakker om menneskers helse, deres verdi og opplevelse av sin plass i vår organisasjon, i samfunnet. Det skal vi ikke fleipe med, og om man har slike holdninger da, eller besitter slitte og utdaterte uttrykk som kom frem i vårt møte, så bør en kanskje ta en liten samtale med seg selv om akkurat det. For det er negativt, det er lite tillitsvekkende, det er ikke greit.

Kanskje finnes det noen «gutter» som viser støtte og tenker «jaja», men jeg har ikke registrert noen enda. Det betyr ikke at de ikke finnes, og til dem har jeg følgende oppfordring; ta dere en tur ut og snakk med «det svake kjønn», hør hva som gjør at sykefraværet er som det er. Snakk med de ansatte innen helse og oppvekst, eller enda bedre; ta en gjesteturnus på en av våre mange enheter. Jobb med dem, følg tempoet, og når du kommer hjem så tar du på deg omsorgshatten og gjør ditt i hjemmet. Ta en prat med hun som er enslig forsørger med tre barn, spør henne om døgnet har nok timer.

Dette handler om mer enn et ord eller to som er utdatert, det handler om en grunnleggende forståelse og respekt for våre ansatte, for mennesker i situasjoner de selv ikke ønsker å være i. Ingen ønsker å være syke, ingen ønsker å være utbrente, ingen ønsker å bli utsatt for vold og trusler, ingen ønsker å bli snakket ned av sine arbeidsgivere.

Jeg tenker det er ikke kjønn som gjør mennesker svake, men heller negative holdninger. Disse holdningene må utfordres hverdag.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.