Flere mennesker har sett langt frem i kunstsiloprosjektet. Blant de første var sivilarkitektene Liv-Marit Løvdal Engebu og Ane Lefstad, som i en masteroppgave i 2006 foreslo å transformere kornsiloen til et kunstmuseum. Ti år senere gikk bystyret i Kristiansand for ideen og syv og et halvt år etter det er endelig museet ferdig.

Lærdommen er at det koster å se langt frem og å ha ambisjoner. Det har politikere merket gjennom saklig kritikk og usaklig hets både i etablerte medier og facebooksider uten redaktør. I kulturlivet har debatten vært kraftfull med både kritiske og støttende røster. Vi skal være glade for at ledende politikere som Harald Furre og Mette Gundersen maktet å stå i stormen. Vi skal være glade for Agder fylkeskommune sto ved bevilgningene når samtlige partier unntatt Venstre stemte for kutt i driftstøtte i budsjettet for 2022 i Kristiansand. Vi skal og være glade for at kulturminister Trine Skei Grande så verdien av et samarbeid mellom offentlige og private krefter og bevilget 175 millioner statlige kroner, etter stort engasjement fra lokale og regionale Venstre-folk.

En by er et sted folk møtes uten å ha planlagt det. I byen finner vi mange av løsningene for å skape arbeidsplasser og opplevelser som er på klima og miljø sine premisser. Sentralt her står transformasjon av bygg og områder i kombinasjon med et sterkt kulturliv. Undersøkelser fra våre naboland viser at 1 krone brukt på kulturopplevelser mangedobler seg i inntekter i alt fra restauranter til taxireiser. Kulturturister legger igjen mer penger enn noen annen turistgruppe. Med ambisjon om å være en by det er attraktivt å besøke året rundt, i tillegg til vår fantastiske sommersesong, er satsning på kultur en skikkelig no-brainer.

Framover skal vi transformere flere områder til steder som blir åpent for folk. Vi har Lagmannsholmen og CB-tomta. I dette arbeidet må vi lage gode byrom med liv og røre, hvor folk kan møtes, hvor det kan skapes arbeidsplasser med ivaretakelse av historiske verdier. Vi må la oss inspirere av sivilarkitektene Engebu og Lefstad også i framtida, eller som førsteamanuensis Erling Dokk Holm skrev i Aftenposten om åpningen av Kunstsilo : «Kunstsiloen er mer enn bare god arkitektur, den er god samfunnsbygging. Og ikke minst er den en metafor for Kristiansands fremtid; lykken ligger i transformasjon.»