Hva er Norges forpliktelser, varaordfører Christiansen i Birkenes?