Likevel er det noe litt dunkelt ved det hele og det gjelder eierskapet til kunstsamlingen. Man leser at dette er en gave fra Nicolai Tangen til Kristiansand kommune, alternativt til en stiftelse eller at Tangen kun har plassert sin samling i et velegnet lokale stilt til disposisjon fra kommunen. Uansett hva som er korrekt, blir det vesentlige spørsmålet; hvem har disposisjonsrett over samlingen, f.eks. rett til å kunne selge deler av samlingen ?