For akkurat som at kjønnsbalanse ≠ likestilling, er kvotering ≠ likestilling. Det å promotere en person basert på denne personens kjønn ≠ likestilling. Dette har vist seg å være vanskelig å akseptere spesielt for ett parti, nemlig Arbeiderpartiet. Og skulle du sett, jaggu dukket det ikke opp enda et eksempel:

Sent torsdag kveld 5. oktober (på fvn.no), kunne vi lese en artikkel om hvordan Arendal tilsynelatende er kommet lengre enn Kristiansand, med tittelen «Slik klarte de det Kristiansand ikke fikk til». Her kunne vi lese at lederen av kvinnenettverket i Agder Arbeiderparti, Vanja Grut, skryter av hvor flinke Arendal har vært til å promotere/løfte kvinner fram... fordi de er kvinner? Høres jo litt merkelig ut at kjønn er en så viktig «kvalifikasjon», men de om det.

Det ble også linket til en tidligere artikkel av samme journalist, så kombinert kunne vi lese hvordan kjønnsfordelingen for de to byene oppsummeres: Kristiansand bystyre: 35 menn, 22 kvinner. («Samtlige lederverv gikk til menn.») Arendal bystyre: 20 menn, 19 kvinner. («Her er alle utvalgslederne kvinner.»)

Lederen av dette KVINNEnettverket mener at Kristiansand «trenger hjelp» fordi samtlige lederverv der gikk til menn. Arendal har derimot, ifølge Grut, kommet lengre enn Kristiansand, fordi alle utvalgslederne der er kvinner. Hmm, man sitter liksom igjen med et par spørsmål: Hvordan kan det være absolutt forferdelig når det bare er ett kjønn som har lederstillinger, så lenge det er menn, mens det er helt fantastisk når det bare er ett kjønn som har lederstillinger, så lenge det er kvinner? Burde ikke fokus være på om det er de rette personene som har fått de rette stillingene, om det er de personene med best kvalifikasjoner som nå har fått de aktuelle stillingene?

Skjønt, det som kommer frem her er jo nettopp at lederen av dette kvinnenettverket er opptatt av kjønnsbalanse, ikke likestilling. Meg bekjent er ikke kvinner – verken innen politikk eller andre deler av arbeidslivet – interesserte i å bli promoterte kun fordi de er kvinner, men hva vet vel jeg, jeg er hverken AP-politiker eller AP-velger.