Hvis vi ser litt på det, så kommer man ikke utenom at mange eldre bor i leiligheter som ikke er tilrettelagt for å bo «lengst mulig hjemme».

Blokker som ble bygd på 50/60/70-tallet, er utstyrt med:

  1. smale dører

  2. Sviller

  3. Høy svill til bad

  4. Små bad

  5. Små soverom

  6. Tålig stor stue

  7. Liten gang

De fleste blokker på opptil 5 etasjer er uten heis. Altså kun trapper.

Hvis man skal «bo lengst mulig hjemme» sier det seg selv at det er svært begrenset å bo med forskjellig typer lidelser/sykdom/plager uten at boligen er tilrettelagt.

Frykten i dette blir at stuen blir gjort om til det eneste rommet som er stort nok til eventuelle hjelpemidler som for eksempel dostol/heis/rullestol/gåstol, og mest sannsynlig er det umulig med dusj, da hjelpemiddel som dusjstol vil ta hele plassen i dusjen og da umuliggjøre hjelp av pleier/e ved vask.

Hvis man trenger hjelp til toalettbesøk, noe som er vanlig, vil det også bli umulig, for det blir for trangt til å håndtere.

Da blir stuen det rommet hvor sykehusseng blir plassert, samme med dostolen. Stuen blir gjort om til sykehusrom. I stuen må man gjøre sine x antall dobesøk, pluss spise alle sine måltider. Svært lite hyggelig, vil vi tro…

Med nedbyggingen av omsorgsboliger blir mange eldre og ensomme overlatt til en eldreomsorg som dette. Det er meget uverdig.

Har kommunen oversikt i dag over hvor mange eldre som bor i blokkene fra den tiden?

Blokker på Lund, Tinnheia, Egsområdet er alle bydeler med blokker uten heis og bygd på måten vi nevner her. Vil tro andre bydeler også har det.

Hva blir konsekvensen av nedbygging av omsorgsboliger?

Tanken med denne type blokkleiligheter var at de eldre skulle kunne flytte til omsorgsboliger eventuelt aldershjem på sine eldre dager. For så eventuelt å overføres videre til sykehjem når det trengtes.

Så er aldershjem lagt ned og omsorgsboliger svært begrenset tilgang på.

Det bør absolutt sees nærmere på av jelsedirektør og politikere – har vi skapt en eldreomsorg som ikke er særlig fungerende lengre?

Vi i PP vil forsøke å gjøre noe med dette.