Maten blir dyrere, strømregninga tar nattesøvnen fra folk og vi leser i avisa at viktige tjenester som skolen, sykehusene og eldreomsorgen må snu på hver krone. Akkurat som Anita Olsen blir jeg sint. Jeg synes det er urettferdig at staten tjener seg rikere og rikere, mens barnefamilier, pensjonister og aleneforsørgere sliter med å få endene til å møtes.

En av grunnene til at jeg tror Høyre vokser på målingene er at folk ser at Høyre er et alternativ til Ap-styre her hjemme i Kristiansand og til Ap- og Sp-regjeringa.

I kommunen vil vi at folk skal sitte igjen med litt mer penger hver måned med å senke og på sikt fjerne eiendomsskatten, og ikke innføre avgifter som gjør hverdagen dyrere for familiene her i kommunen. Politikken til Høyre har alltid vært at vanlige familier skal sitte igjen med litt mer av de pengene de selv tjener.

Noe av svaret ligger og på regeringsnivå. Grunnen til at det blir strammere tider i tjenestene kommunen leverer, som skoler og eldreomsorg, er at regjeringen inne i Oslo gir oss mindre penger. I budsjettene sine tar de ikke hensyn til prisøkninga, i tillegg tapper de kraftkommuner som Kristiansand for penger.

I høst ble det kjent at regjeringen økte grunnrenteskattesatsen på vannkraft og innførte et høyprisbidrag. Dette skal være en særavgift der pengene går til staten. Det er Høyre mot. Her i Sør-Norge der strømprisene er høyest tar regjeringen penger rett ut av kommunekassa. Det er penger som kunne gått til flere varmer hender på omsorgssentrene eller flere lærere som kan ta imot skolebarna.

Arbeiderpartiets gruppeleder Kennth Mørk argumenterer for at man skal bruke overskuddet fra naturressursene til «rettferdig omfordeling». I sitt opplegg for statsbudsjettet i 2023 er ett av disse såkalte «rettferdige omfordeling»-tiltakene gratis barnehage i Finnmark. Paradoksalt nok så er det i de syv største byene i Norge forskjellene mellom folk er størst, og utjevningstiltak som gratis barnehage trengs mest.

Sykehusbudsjettene kan ikke kommunen gjøre noe med. Olsen har helt rett i at regjeringen kutter millioner i sykehusene, noe som rammer både pasienter og ansatte. Begrunnelsen er at de ikke har penger. Samtidig finner regjeringen fram 1,2 milliarder kroner til å oppløse fylker og kommuner. Jeg tror ingen som sitter og er bekymra over egen økonomi nå, får det bedre av at regjeringen skal oppløse fylker og kommuner.

Jeg mener at Høyre er at godt parti å stemme på i år for alle som ser at regjeringen bruker de store pengene feil i krisetid, og for alle dem som mener at familiene bør sitte igjen med mer av pengene de tjener hver måned.