Denne krisen har kastet en skygge over internasjonal stabilitet og understreker behovet for en robust og langsiktig forsvarspolitikk.

Norge har alltid stolt vært en del av NATO, og vår allianse med våre internasjonale partnere har vært en kjernekomponent i vår sikkerhetsstrategi siden 1949. Vi forstår viktigheten av å opprettholde og videreutvikle denne alliansen i lys av dagens utfordringer. Samtidig mener vi at det norske forsvaret må ha flere ben å stå på. Vi er opptatt av nasjonal kontroll og trygghet i hele landet, og dette krever et sterkt nasjonalt forsvar og en helhetlig tilnærming til nasjonal sikkerhet.

Anja Ninasdotter Abusland

stortingsrepresentant, Senterpartiet

Regjeringen har gjort betydelige tiltak for å styrke vårt forsvar og øke vår beredskap. Økte bevilgninger, strakstiltak, investeringer i nytt utstyr og personell, oppgradering av eksisterende ressurser og forpliktelsen til NATOs to-prosentmål er alle eksempler på våre anstrengelser for å sikre Norges sikkerhet og trygghet.

Vi har sett betydelige økninger i forsvarsbudsjettet, med en økning på 40 prosent siden 2021, og regjeringen har bevilget ekstra midler for å øke aktiviteten og beredskapen til Forsvaret, spesielt rettet mot styrking av beredskapen i nord. Beslutningen om å anskaffe 54 nye stridsvogner av typen Leopard 2 og oppgraderingen av ni Bell 412-helikoptre er viktige skritt for å modernisere og styrke vår forsvarskapasitet.

Heimevernet har blitt styrket med 500 soldater i områdestrukturen, og det legges til rette for økt trening og kompetanseheving. Luftvern har blitt betydelig styrket med den største enkeltinvesteringen på 30 år, og regjeringen har forpliktet seg til å bruke minst 2 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt på forsvar innen 2026.

Arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren er i gang, og vi ser frem til å samarbeide med alle partier på Stortinget for å forme en helhetlig og effektiv strategi for Norges forsvar i en stadig mer utfordrende sikkerhetssituasjon.

Senterpartiet og regjeringen er dedikerte til å sikre Norges sikkerhet og beredskap. Vi forstår at vår forsvarskapasitet ikke bare handler om militær styrke, men også om våre verdier og vår evne til å beskytte demokratiet og friheten vår. Sammen med våre allierte og internasjonale partnere skal vi fortsette å styrke Norges forsvar og forsvare våre interesser i en uforutsigbar verden.