Som et nytt moment i debatten vil representantene for Pensjonistpartiet forsøk på å blåse liv i debatten om at alle forestillinger i Kilden skal være gratis. Det er altså ikke en ny tanke og har vært diskutert mange ganger.

Det finnes argumenter for og mot. En slik ordning måtte eventuelt ha vært innført nasjonalt, for Kilden kan ikke klare seg uten inntektene fra publikum. Når det ikke er nasjonal politikk, så skyldes dette blant annet at konserter og teater osv. bør ha en verdi slik at det er verdt å betale noe for, at det vil være helt umulig å overleve som privat kommersiell tilbyder hvis de offentlige institusjonene tilbød kultur gratis og at gratis tilbud kan medføre at mange reserverer billetter som ikke blir brukt.

70% av det offentlige tilskuddet til Kilden kommer fra staten.

I tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet settes det krav til egenfinansiering. Det er naturlig nok ikke forenelig med å gi bort alle forestillinger gratis. Faller 70% av Kildens inntekter bort har ikke Sørlandet lengre et symfoniorkester eller et profesjonelt teater, ei heller gratistilbud til barn og eget program til landsdelens eldre.

Og med det avsluttes denne utvekslingen. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.