Hensikten er selvsagt å gjøre alle veiene i sentrum trygge for barn og unge å bevege seg i. Det er større sjanse for å overleve en ulykke hvis bilen kjører i 30 km/t sammenlignet med 50 km/t.

Etter fire og et halvt års trenering har fylkeskommunen (som eier Tollbodgata, Dronningens gate, Festningsgata og Vestre Strandgate) sendt brev til Statens vegvesen (som bestemmer fartsgrenser). Fylkeskommunen velger å ikke følge opp et enstemmig bystyrevedtak, men foreslår i stedet et lappeteppe av løsninger. Fylkeskommunen foreslår at det skal være fartsgrense 50 km/t i Vestre Strandgate, 50 km/t i Festningsgata (fram til krysset med Rådhusgata), 40 km/t i halve Tollbodgata og halve Dronningensgate.

Det er vanskelig å forstå hvorfor fylkeskommunen ønsker en slik uoversiktlig trafikksituasjon i Kvadraturen, i strid med bystyrets enstemmig vedtatte trafikksikkerhetsplan. Maks 30 km/t i hele Kvadraturen er både tryggere for ungene, enklere for bilistene å huske og enklere for politiet å håndheve.

Det er spesielt vanskelig å forstå at fylkeskommunen går inn for 50 km/t fartsgrense i Vestre Strandgate «da alle kryss er lysregulert». Hvem er det som rekker å komme opp i 50 km/t mellom lyskryssene i Vestre Strandgate?

Jeg foreslår derfor at ordfører Mathias Bernander tar kontakt med Statens vegvesen og minner dem om at et enstemmig bystyre har bedt om maks 30 km/t i hele Kvadraturen av trafikksikkerhetshensyn. Kristiansands ordfører kan også gjerne påpeke at det ikke er en fylkeskommunal oppgave å motarbeide kommunens trafikksikkerhetsarbeid.