Jeg vil slett ikke påstå at muslimer står bak de forferdelige hendelsene, men jeg må påpeke den usannheten som Haidar tilkjennegir i aviskommentaren. Han skriver at vold ikke er forenlig med den religionen han representerer.

Han henviser til Koranen S5 v35, at den som dreper ett menneske uten at det gjelder blodhevn eller straff for forbrytelse skal anses som hadde han drept hele menneskeheten, og den som redder et menneske skal anses som han hadde reddet hele menneskeheten.

Ja, dette står i Koranen, men hvorfor refererer ikke Haidar like mye til S4 v91. I S4 v91 står blant annet «Slutt dere ikke til noen av dem, før de drar ut for Guds sak! Hvis de snur seg bort, så pågrip dem og drep dem der dere finner dem, og ta ingen av dem til venn eller hjelper.»

Jeg refererer også V93. «Dere vil finne andre som ønsker å leve i fred med dere og med sine egne. Hver gang de forledes til strid, bringes de til fall. Hvis de ikke holder seg unna dere, tilbyr fred, og legger bånd på seg, pågrip dem og drep dem der dere finner dem. Overfor disse har vi gitt dere klar fullmakt.»

Jeg har lest hele Koranen, og studert mange av versene i denne boken.

Koranen oppfordrer til vold flere steder.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.