Legg bedre til rette for sykling i Kirkegata for de som sykle, siden Markensgata er «ulovlig» for syklister på dagtid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.