Vi har vært i gang en stund for å drøfte organisering og strategi. Underveis har vi samlet fakta fra sikre kilder, eksempler fra folk som har gjort erfaringer, og jobber nå med å få inn forskningsresultater fra sammenlignbare kommuner.

Mange i tidligere Songdalen kommune føler seg overkjørt ved å bli tvangssammenslått. Sammenslåingen ble ikke en ryddig demokratisk prosess. I tillegg har flere av Songdalens innbyggere og ansatte opplevd mange negative endringer etter sammenslåingen. Dette har ført til uro, oppgitthet og frustrasjon hos mange.

Med bakgrunn i dette føler noen av oss av vi må stå opp for å bidra til at det blir en rettferdig omkamp. Vi ønsker ikke skittkasting og nedsettende kommentarer, med en konstruktiv debatt som kan gi et godt grunnlag for å gjøre et riktig valg i en ny folkeavstemning.

Avisinnleggene og reportasjene frem til nå har variert, men stort sett vært informative og klargjørende. Andre sosiale medier har dessverre blitt brukt til å ramme enkeltpersoner og grupperinger. Slik det ofte blir i kontroversielle saker, når noen personer koker over eller ikke klarer å skille sak og person.

Når dette er sagt, var det oppmuntrende å lese i Fvn om Vedums siste besøk i Søgne, hvor utsendte reporter kunne meddele at det hadde vært en ok samling.

Fremover mener jeg det blir viktig lære av det som skjedde i Søgne, at det går an å gjennomføre debattene, «stands», skriveriene og samtalene på en konstruktiv måte.

Så for å bruke utsagnet i Kristiansand sitt byvåpen: «Den gode sak seirer til slutt», først da blir det ro i leirene.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.