At Bernander har null interesse av forvaltningsprosesser og planprosesser, får stå for hans regning. Bernander må gjerne ta lett på nedbygging av natur, men det gir ham intet mandat til å gjøre det på vegne av en hel kommune eller region.

Flertallet i Kristiansand, ført an av Bernander, har politisk presset gjennom en arealplan som vil legge beslag på enorme arealer, rasere og endre omgivelsene til tusenvis av innbyggere. Slik setter Bernander og det politiske flertallet rammevilkårene og forutsigbarheten til innbyggere på spill.

Bernander og det politiske flertallet i Kristiansand må begynne å vise forståelse for hva planforslaget som ligger på bordet faktisk vil bety for nåværende og fremtidige innbyggere, og ikke minst kommunens økonomi.

Sjelden har et planforslag blitt møtt med så mange faglige innsigelser. Nettopp fordi forslagene er i strid med vedtatte retningslinjer som skal ivareta noe av det viktigste vi har, og danne grunnlaget for en god samfunnsutvikling til det beste for våre innbyggere. Planarbeid danner nettopp grunnlaget for hvordan vi skal møte framtiden. Da kan en ikke drive med hastverksarbeid.

Bernander og hans politiske flertall fremstår som uansvarlige i sin håndtering av en så viktig plan, og viser svært lite forståelse for noe så viktig som samfunnsutvikling og kunnskapsbasert arealforvaltning.

Å politisk presse gjennom et forslag til en arealplan som denne lokalt, og tro at man skal få det som man vil, er i beste fall som å tro på julenissen. Og det tror jeg selv ikke Bernander og hans flertall gjør.