Et eiendomsfirma som heter Solon, i samarbeid med arkitektfirmaet A-lab fra Oslo, foreslår å knuse og rive det gamle sykehuset i Tordenskjolds gate og bygge nye leiligheter. Det samme vil mange andre utbyggere – hele 22.000 bygninger rives årlig i Norge. Dette fører til enorme mengder søppel fra byggebransjen. Grønn Byggallianse har flere ganger påpekt at vi ikke når klimamålene med å rive så mange bygninger. Derfor er det helt nødvendig å gjenbruke gamle bygninger på kreative måter.

I Stavanger hevdet eierne at det var «umulig» å gjenbruke to gamle sjøhus ved Havneringen. Etter at Riksantikvaren satte foten ned for riving, viste det seg at de kunne gjenbrukes likevel. På Lilleaker jobber arkitektfirmaet A-lab med et større prosjekt for Mustad eiendom, hvor gamle bygg skal gjenbrukes. Kommer de til Kristiansand med lavere miljøambisjoner enn det de har i Oslo?

I Kristiansand har vi klart å redde det gamle Teateret, som også var rivingstrua. Sykehuset fra 1934 er også et stykke byhistorie. Fortidsminneforeninga har påpekt at sykehuset var Kristiansands første funksjonalistiske bygg, og et viktig stykke helsehistorie.

Kvartalet der det gamle sykehuset står, kan åpenbart fornyes og forbedres. Store deler av området brukes i dag til parkerte biler som står og soler seg hele dagen. Det gamle vaskeriet er det neppe håp for lenger. «Vorta» (det store påbygde inngangspartiet) er sannsynligvis ikke fornuftig bruk av plass.

Samtidig bør vi ta vare på naturlekeplassen med Kvadraturens eneste akebakke, og det vakre gamle bøketreet i Tordenskjolds gate.

Gjenbruk av det gamle sykehuset gir minst avfall, lavest klimagassutslipp, er mest skånsomt for naboer og bevarer en viktig del av vår felles historie. Miljøpartiet De Grønne støtter utvikling av sykehuskvartalet og etablering av mange leiligheter her, både i det gamle sykehuset og i nybygg.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.