Med tanke på hvordan læringssituasjonen har vært de siste to årene er dette et skremmende vedtak og helt feil signaler å gi. Tiltaket vil dessuten nok en gang ramme ressurssvake grupper.

I skoleåret 2022-23 skal elevene ha 11 uker med skolefri. Sist jeg sjekket med min arbeidsgiver hadde jeg fem uker avsatt til ferie, dette gjelder for de aller fleste arbeidstakere i Norge. Nå er det slik at ikke alle familier har hytte som de kan dra til eller besteforeldre i nærheten som kan stille opp. Få foreldre er forunt å ha mer enn fem uker ferie.

Samtidig leser jeg at at sommerskolen i Kristiansand skal legges ned. Sommerskolen har vært et tilbud til de som går i 5.-7.trinn der barn har kunnet delta i en uke med fantastiske opplevelser på Vitensenteret, Geitmyra Matkultursenter eller andre friluftsaktiviteter.

Kommunen skriver i budsjettforslaget at selv om ordningen har vært populær, har den ikke truffet målgruppen.

Det var meningen at ordningen skulle utjevne forskjeller, men den har hatt mest preg av et fritidstilbud, skriver kommunen. Ordningen har vært så ettertraktet at den har vært fulltegnet med ventelister, og foreldre står i kø for å få inn barna sine på tilbudet.

Det var meningen at ordningen skulle utjevne forskjeller men at den ikke har truffet målgruppen. Hvem er målgruppen her? Ikke alle barn i 5.-7. klasse? Eller skulle det bare være for familier med lav inntekt? Denne uken har vært et kjærkomment tilbud for alle foreldre som har mindre enn 11 uker ferie. For hvor skal vi egentlig gjøre av barna våre når våre egne feriedager er brukt opp? La de nok en dag være hjemme alene for å game eller evighetsscrolle på en telefon?

Hvorfor kan ikke kommunen tenke mer langsiktig for våre barns skyld?

Datteren min kom hjem i sommer etter en uke på Geitmyra med stjerner i øynene. På Geitmyra fikk hun helt unike opplevelser og kunnskap for fremtiden. Hun fikk lære om bærekraft, hvordan bruke hele råvaren, konservering og matsvinn. Hun smakte både på fiskeøye, hval og brennesle.

Ei uke på Geitmyra matkultursenter var fantastisk for min datter, skriver Csangpo-Yaacov. Foto: Kristin Ellefsen

Den uken fikk hun kunnskap som ingen vil lære henne på skolen. Hun fikk også nye bekjentskaper og erfaringer som ikke kan måles i penger. Jeg ser også at det er foreslått å kutte i det generelle tilskuddet til Geitmyra matkultursenter. Å kutte det eneste tilbudet som lærer barna våre om sunn, rimelig og bærekraftig mat nettopp i disse tider er så bakstreversk at jeg finner ikke ord. Nok en gang er det barna våre som mister et godt tilbud og blir satt til siden.

I september 2021, etter flere runder med pandemi og hjemmeskole, kritiserte jeg skolene for manglende engasjement for elevenes fremtid og læringsutbytte. Jeg kommenterte saken i FVN.

Jeg lurte på hvilke planer som var lagt for å ta igjen elevenes tapte læring og hvilke planer som ble lagt for å tett kunnskapshullene. Svaret til oppvekstdirektøren da var at kommunen ikke hadde noen konkrete planer om hvordan de skulle dekke kunnskapshullene til barna våre, og kommunen hadde heller ingen konkrete planer om å tilby ekstraundervisning i ferier eller lignende.

For noen uker siden henvendte jeg meg på nytt til oppvekstdirektøren og hennes stab. Jeg venter ennå på svar. Spørsmålene jeg stiller handler om hvilke tiltak som er satt inn av kommunen for å tette kunnskapshullene hos barna våre.  Hvordan har tetting av kunnskapshull etter pandemien blitt fulgt opp i skolene i Kristiansand og hvilke midler har skolene fått for å sette inn ekstraordinære tiltak etter pandemien?

Bevilgningene til sommerskolen og til tilbud som Geitmyra bør økes og ikke legges ned. Tvert imot bør det komme på plass tilbud i ferier der barna kan øke kunnskapen sin i ulike fag, kanskje på en kreativ og morsom måte. Jeg er sikker på at tilbudene ville vært fulltegnet. Vi har mange lærerstudenter i byen som helt sikkert kunne bidratt med magiske opplegg i feriene, kanskje også som en del av sin egen utdannelse. Dette er ikke tiden for å la barna våre være salderingspost.

Vi må satse på utdanning og lek som en investering for fremtiden.

Den kostnaden bør kommunen finne råd til i budsjettene sine.

Alt annet ville være et svik.

Les mer fra Csango-Yaacov:

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.