De forstår ikke andres reaksjoner og krenkes av reaksjoner de ikke har forventet, eller som de er uenige i. Jeg leser sjelden hele dialogen om dette, da jeg synes det er lite opplysende og givende å lese om alle som krenkes og hva de krenkes for og av. Men generelt synes jeg det er alarmerende at foreldre/foresatte er så opptatt av å kommunisere utad om sine barn på diverse sosiale medier.

De må bruke et vesentlig antall timer for å følge med, legge ut og oppdatere seg på dette. Hvorfor bruker de ikke heller den tiden på samværet med sine barn, undres jeg over. Det ser i stedet ut for at det er viktigere å dokumentere og bruke energi på å ta bilder av barnas matpakker, hårfasonger, aktiviteter til alle døgnets tider, opplevelser, bursdager med kaker, stæsj og pynt etc, etc.

Jeg undres over, hva synes barna egentlig om alle disse fotoseansene der de skal stille seg opp, ta diverse bilder for å få et godt bilde av sine aktiviteter med foresatte? Har barna behov for at foresatte får mye klikk på dokumentasjon av sin foreldreaktivitet? Neppe! Jeg tror det er viktig at foreldre bruker av sin travle hverdag til å delta i aktiviteten med sine barn i stedet for å sløse tid på å dokumentere aktiviteten for alle andre.

Vi leser stadig om barn og unge som føler seg ensomme, har lavt selvbilde, dropper ut av skolen, utvikler sosial angst etc. Jeg er temmelig sikker på at dersom foreldre tok seg tid til å spille et slag UNO med barna før de går på skolen istedenfor å dokumentere matpakka, ville flere barn få mer tilhørighet. Og flere voksne kjenne på samhørighet og vellykkethet i samvær med egne barn…

Jeg anbefaler en foreldreaksjon der de sammen avtaler at de skal slutte med bildedeling av matpakker, frisyrer, bursdagsstæsj etc., og bruke all den sparte tiden på faktisk samvær med sine barn. Aksjonen kan gjerne startes av Aftenposten som en motaksjon der foreldre kan signere på å avstå fra sosiale medias skrytegrupper om barna. For å gjøre overgangen lettere for de som er avhengig av sosiale media og klikk, kan familiegrupper på messenger fritas fra forbudet, for eksempel.

Jeg er overbevist om at vi alle bør stimuleres til å være mer mer sammen med hverandre, enn med vår telefon/Ipad. Da vil vi alle få et mindre ensomt liv.