Se for eksempel punkt 9: Ert aldri. Gjør aldri narr av noen, og skjell ingen ut. Snakk alltid sant. Det er stykt og lite karslig å la andre lide for din skyld. Se også punkt 12: Hold ikke leven på vegen til og fra skolen.