Det dreier seg om Kristiansand kommune, nå vårt felles sentrum, vår utviklingsrampe, hvor fremtidens samfunnsutviklere er til stede. Hvorfor storkommune?

I meldingsdelen i kommuneproposisjonen av 2015 viser Sundvollen-erklæringen til at det skal gjennomføres en kommunereform. At nødvendige vedtak skal fattes i regjeringsperioden. Regjeringen ønsker gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmenn og staten, med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Det er reformbehov. Kommunene har fått stadig flere oppgaver og økt ansvar. De er i dag helt sentrale aktører for å løse viktige samfunnsutfordringer, og til dette stilles det store krav. Reformen ble anbefalt.

I Søgne startet det med veiledende folkeavstemning 6. juni 2016. Resultat 2881 av totalt 8970 stemmeberettigede ønsker ikke K5 eller K2 reform. (K3 alternativet er ikke aktualisert på dette tidspunkt.) I kommunestyret er det så langt stor enighet om K5-alternativet. Det ble så etablert et K3-alternativ, men i Søgnes kommunestyremøte 22.6.16 legges reformen allikevel død. Noen representanter endret mening på bakgrunn av folkeviljen, men som vi ser, en folkevilje relatert mot K5 og K2 – ikke K3.

I Songdalen stemmer kommunestyret med 14 mot 11 ja til reform, men med en intensjonsavtale om at Søgne også må med. Frist til endelig svar settes til 31.8.16. Frem til dette tidspunktet figurerer to ja og et nei om ønsket K3-reform. Men Søgne endrer ikke standpunkt.

Fylkesmannen videreformidler i brev av 28.9.16 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet en helhetsvurdering av det bakenforliggende arbeidet med reformen og dens fremtreden. Også dens anbefalinger i forhold til intensjonen om fremtidig kommunestruktur. Stortinget stemmer frem reformen, blant annet Søgne, Songdalen og Kristiansand – og nye Kristiansand er et faktum.

Siden melder reverseringsønsket seg hos noen. Heller ikke Statsforvalterens etterlengtede kunnskapsgrunnlag bidrar til holdningsendring. Fellesskapsregionen er viktig – og hvilken region det kunne ligge til rette for. Arbeidet mot et felles mål, legge prestisje på hylla og innse at plattformen for fremtiden er samarbeid. Jeg synes kommunestyret, valgt av oss, representerer og har vist fasthet i styring. Grunnlaget for utvikling og fremtidig lik forvaltning. Det er dette våre etterkommere er avhengige av.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.