«Kommunesammenslåingene var et resultat av lovlige politiske vedtak». Det er ikke tilfelle. Etter at Fylkesmannen endret et «nei» til et «ja», har Stortinget fattet sitt vedtak på feil grunnlag. Vanligvis, når kommuner eller private gjør slike feil, blir vedtaket kjent ugyldig. Gjelder ikke dét premisset for Stortinget?

Vi opplevde det samme da Stortinget vedtok å opprette en bomstasjon på nye E18 mellom Lillesand og Kristiansand i strid med gjeldende regelverk. Saken om kommunesammenslåingen er naturligvis av mye større dimensjoner, men prinsippet er like hårreisende: Byråkratene kan lage feilaktige innstillinger og Stortinget fatter vedtak på feil premisser fordi representantene ikke sjekker bakgrunnsinformasjonen slik at de oppdager feilen. Det burde jo også være unødvendig, men dessverre ser vi det samme gang på gang.

For eksempel er Statsforvalterens utredning foran folkeavstemningen høyst omdiskutert og tilsynelatende tendensiøs. Det samme opplevde vi nylig i vindkraftsaken i Birkenes. For bare å nevne de nyeste eksemplene. Det forteller oss dessverre at byråkratiet kan vi ikke stole på, representantene sjekker ikke informasjonen, og når Stortinget fatter vedtak som i prinsippet er ugyldige, så får det likevel ingen konsekvenser hvis det passer makteliten. (Eksempelvis Fosen-saken!)

I denne saken har vi i tillegg et Arbeiderparti som er livredde for demokratiet og bruker all sin innflytelse for å stanse det. Det har også vært satt frem krav om at eventuelt skal hele kommunen stemme og ikke bare de to minoritetskommunene.

Men som jeg har sagt før: man spør ikke katten om musa skal få leve. Men Ap-katten tar ikke sjansen, men ønsker å sluke musene rått. Det undrer meg at ikke Ap ser at eneste måten å få slutt på kontroversene nå, er en folkeavstemning i de to tvangssammenslåtte kommunene. Og slik som politikerne nå har rotet det til, med den tillitsbristen de dermed har pådratt seg, kan en slik folkeavstemning ikke bare være rådgivende, men må være bindende.

Hvis alle parter representerer resultatet, vil kontroversen være ute av verden så det går an å komme videre. Men hvis Ap står på sitt og fortsetter å avvise de demokratiske prosessene, har de påført kommunen(e) en verkebyll som ikke vil bli leget på lenge. Det undrer meg at ikke Ap innser dette!

Så langt for Werrings demokrati! Et (ikke) «representativt demokrati» som er basert på faktafeil, stahet og maktbrynde, kan vi ikke ha!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.