Innlegget er til dels gjennomsyret av nye Kristiansands fortreffelighet som et glansbilde av en mønsterdrevet kommune. Motsatt sies det ikke noe om trivselen, nærheten og forutsigbarheten vi hadde i en» robust», selvstendig, økonomisk veldreven, fremtidsrettet og vakker kommune.

I denne kommunen var det også en negativ gruppe som, anført av vår lokalavis, sørget for store overskrifter og omfattende negativ omtale av Søgne kommune. Det hele bar preg av en kampanje, som også andre var opptatt av, og skrev om. Alt dette er nå historie, men den danner et grunnlag. Det var med på prosessen som førte oss inn i den fatale og feilaktige sammenslåingen. Etter tre og et halvt år i den nye kommunen må vi tillate oss å evaluere. Det kommer gjerne negative tanker opp når vi ser hvordan helse, mestring og oppvekstsektoren har blitt merkbart dårligere. Dette etter en harmonisering ned til gamle Kristiansands nivå. Det er selvfølgelig generelt dårlige tider i hele Europa, med pandemi og krig. Dette hadde Søgne også måtte forholde seg til. Men vi hadde penger på bok, vi hadde bygget forsvarlig for fremtiden med skoler, helse -og omsorgsenter, og vi hadde avkastning fra Agder energi! Vi som jobbet i kommunen trivdes, de aller fleste av oss.

Vi hadde også det viktigste av alt: Selvråderett over egen framtid. Og det er her vi ikke er enige med sentraliseringstilhengerne. En liten gruppe synes det er «greit» at eldreomsorgen blir nedprioritert i «bydel Søgne». Nå sist ved å flytte på langtidsplasser fra Søgne til Songdalen og motsatt korttidsplasser til Songdalen til Søgne. Dette bryter med nærhetsprinsippet som skal ligge til grunn for kommunalforvaltningen. Dette er bestemt av Stortinget. Med dette menes at tjenestene skal ytes der folk bor. Videre står det:» Ivaretakelse av demokratiske funksjoner uavhengig av innbyggertall, bosettingsstruktur og andre kjennetegn.

Det skal fremmes planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, ergo skal oppgaver som gjelder Søgne behandles i Søgne! Vi ser på oss selv som positive for å få frem det beste i en ny Søgne kommune. Og vi har alle muligheter til å kunne gjennomføre det. Alternativet som en bydel i Kristiansand er uaktuelt. Vi ønsker ikke å redusere ei livskraftig bygd til en bydel styrt av sentrale politikere!

Vi vil selv bestemme over egen fremtid!