Dette er en tematikk jeg gjerne hadde hoppet på for å bidra til å belyse. Men invitasjonen finner sted på Protestfestivalen, det gjør meg betenkt om dette er riktig arena.

Umiddelbart var svaret mitt at jeg måtte tenke på det. Jeg må tenke på det fordi jeg opplever festivalen problematisk, og også lederen for festivalen, Olsen selv.

Jeg opplever festivalen er sterkt preget av festivallederen Svein Inge Ollikainen Olsens syn og betraktninger. Jeg syntes det er vanskelig å skille hva Olsen som privatperson mener, og hva som er festivalens profil. Dette fordi Olsen i ulike kommentarfelt varierer hvilken konto han svarer fra, og ofte reklamerer for festivalen i det jeg tenker på som grumsete kommentarfelt. I tillegg fremstår han som festivalens talsperson. På sin egen profil lar han svært kritikkverdige kommentarer stå, også uimotsagt.

Jeg opplever Olsen bagatelliserer kritikken han får for sin flytende rolle som privatperson og leder for festivalen.

Jeg opplever også at Olsen veksler mellom å være skremt og bagatellisere #metoo #blacklivesmatter og homofiles rettigheter. Dette synes jeg er problematisk, ettersom han har en flytende posisjon som leder for en festival og privatperson.

Jeg opplever festivalprogrammet konservativt, kontrært, og sterkt preget av festivallederens egne meninger. Da jeg oppdaget Olsen også booket for Jesusfestivalen falt ytterlige brikker på plass. Det er ikke til å stikke under en stol at programmet til Jesusfestivalen hadde noen likheter med det jeg leser som Olsens egne meninger.

Jeg var digitalt til stede på en debatt som skulle handle om kjønnsmangfold på Protestfestivalen. Et av problemene var at oppsparket til debatten var uttalelsene til Ingelinn Lossuis-Skeie, som mente skolen bedriver negativ indoktrinering av barn, ettersom de får en mer oppdatert seksualitetsundervisning. Lossuis-Skeie leser jeg som kontroversiell.

I debatten satt også Venstre-politiker Ingvild Thorsvik, som problematiserte hvordan debatten var fasilitert og at hun var usikker på om det ble riktig å delta.

Sammen med henne satt Birgit Amalie Nilssen, leder for dialog og samfunn på Arkivet, samt Elisabeth Meling, leder for skeivt nettverk. På andre siden av bordet satt Tonje Gjevjon og Christina Ellingsen.

I ukene før debatten hadde festivalsjefen vært aktiv i offentlige kommentarfelt om transtematikk, med kritiske kommentarer og reklamert for sitt eget arrangement. Dette husker jeg flere av paneldeltakerne også reagerte på, «Det er vel ikke dette debatten skal handle om?».

Debatten på Protestfestivalen dreide seg raskt om trans i det hele tatt eksisterer og hvordan transfolk skal få lov å eksistere. Jeg berømmer Nilssen, Thorsen og Meling for jobben de gjorde for å forsøke å holde «debatten», ryddig. For noen dager siden refererte Olsen selv til arrangementet fra i fjor på sin Facebook-side.

Her problematiserer Olsen at Christina Ellingsen er anmeldt for sine uttalelser, og legger det hele på et hysteri rundt en misforstått politisk korrekthet og flokkdannelser. Olsen skriver han vi beveger oss mot et skummelt samfunn om Ellingsen blir domfelt.

Christina Ellingsen etterforskes for brudd på paragraf 185.

Jeg er ikke overasket over at Ellingsen er anmeldt.

Olsen, som leder for Protestfestivalen, burde heller lytte til de som anmelder, siden hans livsprosjekt gjennom Protestfestivalen fremstår som å slippe motstemmer til. Transpersoner er en minoritet. Og, som forskningen fra Agder også viser, har transfolk signifikant redusert livskvalitet sammenlignet med andre grupper i befolkningen.

I tillegg har festivalen huset charter-Svein i debatt om vaksine. Også kontrære konservative kristne har sluppet til, som andre kirkemiljøer har ytret de ikke ønsket i debatt, på grunn av deres svært konservative holdninger.

I fjor inviterte og avinviterte Olsen bandet Skeiv vekkelse, uten noen begrunnelse for avinviteringen.

Jeg opplever ikke at Olsens visjon om å gi motstemmer arena, treffer.

Jeg opplever at fasiliteringen for debatten i fjor feilet. Jeg opplever at ytterliggående krefter får plass i arrangementene som «den kloke motstemmen», «den fornuftige tenkeren».

Festivalen får også ganske bra navn på plakaten, men disse er ofte ikke kristiansandere, hvorfor deltar lokale folk i så liten grad? Har den vanlige Kristiansander kanskje sett noe av den samme kritikken jeg fremsetter? Det er blitt gjort mange forsøk på å gi kritikk til Olsens manglende bredde i debattene han fasiliterer, samt hvem han henter inspirasjon fra.

Jeg er usikker på om jeg ønsker å være med på å legitimere en festival jeg opplever har en tydelig agenda, som jeg finner ekskluderende, udemokratisk og i grenseland til ekstrem. Når det er sagt tror jeg virkelig ikke at mitt navn vil være med å trekke så voldsomt med folk, men med invitasjonen har jeg fått en god mulighet til å stille spørsmål og gi kritikk.

Hva er egentlig Protestfestivalens visjon, er det en forlengelse av Olsens egne tanker og betraktninger? Er det også derfor det er så vanskelig å skille festivalens profil, fra Olsens egne meninger og ståsted?

I den første versjonen av denne teksten var det enkelte udokumenterte formuleringer som vi burde fjernet før den ble publisert. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.