Foto: Petr David Josek / AP / ntb

Det er dessverre for mange mennesker som tror på dette som ytre høyre forfekter, av uforståelige årsaker når man ser historisk på dette.

Med sin kynisme og fullstendige mangel på toleranse og samarbeidsvilje står disse kreftene for synspunkter som ikke er forenlig med demokratiske, medmenneskelige og mellommenneskelige verdier.

Det beste eksemplet er vel partiet Demokratene.

Partiet vil melde seg ut av alt, ikke samarbeide med noen, ikke dele med noen, ikke hjelpe noen. De har sympati for Trump og Putin, noe de deler med Frp. I hvert fall, lokalt. (I virkeligheten også generelt.)

Det er ikke til å tro at 13 prosent av lokalbefolkningen kunne finne på å stemme på et parti med slike holdninger ved forrige valg.

De rikeste er de som alltid skriker og hudfletter staten høyest, hvis det er noe/noen som pirker borti deres milliarder. Det er også disse som skriker høyest om hjelp fra staten når det blåser opp til dårlige tider. Det verste er at det er også disse som får mest.

Land som blant annet Ungarn kan bli EUs første diktatur med høyreekstremisten Viktor Orban som fører. Helt siden statsministerens parti Fidesz kom til makten i 2010, har utviklingen gått i den retning, mot ytre høyre og diktatur.

Dette skjerpes ytterligere etter at statsministeren fikk utvidede fullmakter under koronakrisen, og han ble endatil gjenvalgt for en ny periode med rent flertall. Dette gjør at Orban kan styre ved dekreter som gjør parlamentet unødvendig.

Det er flere land som viser samme tendenser, demokratiet kan, hvis vi ikke er våkne, stå for fall i Europa og resten av verden med Putin/Trump og deres åndsfrender på ytre høyre som veivisere.

Den amerikanske professoren i statsvitenskap Thomas Homer-Dixon hevder endog at den amerikanske politikken kan kollapse og at USA kan være et høyreorientert diktatur innen 2030. Han får medhold fra flere eksperter og forskere i dette.

Anført av Donald Trump, som brukte det meste av sin tid som president til å spre løgner, sørget for et fysisk angrep på Kongressen etter valgnederlaget og fortsetter, etter sin presidentperiode, å spre løgner.

Ca. 25.000 løgner på 4 år som USAs president blir ca. 17 løgner i døgnet.

Misinformasjon og halvsannheter har, dessverre, blitt en del av det politiske miljøet i de fleste land, noen verre enn andre. Dette ser vi også økende tendenser til i Norge.

Vi velgere får ta en stor del av skylden for at det har blitt slik det har blitt. Vi velger de som skriker høyest og lover mest. Når vi så får valgt inn disse, er det om å gjøre å bli kvitt dem så fort som mulig da de, selvfølgelig, ikke kan innfri de valgløftene de har gitt. For paradokset er at hvis de som skal velges ikke lover gull og grønne skoger, får de ikke stemmer. Vi velgere må skjerpe oss.

Vi må innse hvor godt vi har det i lille Norge og hvor ille de virkelig fattige har det i andre dele av verden. Eksempelvis dør det 18.000 barn av sult daglig på verdensbasis.

Det eneste løsningen er bedre fordeling av verdens verdier og goder. Det fungerer ikke lenger at 5-10 prosent av de rikeste kontrollerer 90 prosent av alle verdier!

Etter 8 år med Høyre/Frp-regjering doblet verdien til de 400 rikeste i Norge seg til 1.700 milliarder. Dette er ikke noe strålende eksempel på solidaritet med de fattige.

Det beste er om vi oppfører oss som mennesker og helst medmennesker i alle sammenhenger.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.