Havnegata kan brukes, men den er full og busser og trailere og noen vanskelige jernbanespor.

Vestre Strandgate er håpløs.

Kirkegaten fylles med biler medstrøms og motstrøms.

Festningsgata er håpløs.

Så er det Markens igjen, trygg for syklende men utrygg for gående, når det sykles.

Jo, vi syklister bør leie sykkelen og vise hensyn. Men sykling i Kristiansand er er utfordring. Det er ikke politikerne sin sykkelexpress vei som er problemet, den er håpløs.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.