Her i landet synes man å være redd for å kalle Koranens Gud for Allah. Kanskje fordi han forbindes med terrorangrep og ropet Allahu Akbar? Men heldigvis så bruker den norske oversettelsen av Koranen som Minhaj-ul-Quran har utgitt, Allah.

Jeg nevner et TV-innslag fra Marokko om den tragiske hendelsen der et barn falt ned i en brønn. Reporteren sa de ba til Gud. Jeg vet det er bibeloversettelser i flere land der de oversetter Allah med Gud. Men når vi her i landet hører eller leser ordet Gud, tenker nordmenn flest på Bibelens Gud. Og han har en sønn, mens Allah ikke har det.

Men det var nok ikke Bibelens Gud de ba til. Hadde familien og venner stått fram med en tro på Gud og Jesus Kristus og bønn til ham, hadde det nok blitt sterke reaksjoner i det muslimske Marokko.

Navnene til fire NRK-journalister stod i byline til en større sak om selvmordsangrep. De oversatte «Allahu Akbar» med «Gud er størst». Jeg skrev til dem at egentlig burde man bruke bøyningsformen «større» i stedet for størst», slik Bergens Tidende forklarte i en artikkel i 2015 etter terrorangrep i Paris. Det vil si at Allah er større enn noen annen, også Bibelens Gud. Oversettelsen «Allah er størst» er brukbar, men ikke «Gud er størst». Det er ikke bare upresist, det er misvisende. For når man i en norsk sammenheng leser «Gud er størst», tenker de aller fleste på Bibelens Gud, og ikke Koranens Allah.

En av journalistene endret teksten på nettet i løpet av noen få minutter. Supert!

Hvor misvisende det kan bli når man oversetter Allah med Gud, fremgår av artikkelen «Hvem skal kaste den siste stein?» (Dagbladet 16.7.2013). Her refererer Warsan Ismail flere ganger til «Guds lov» i forbindelse med sharia, bl.a. pisking som straff for alkoholkonsum og amputasjon som straff for tyveri. Det burde ha vært brukt «Allahs lov» i stedet for «Guds lov», for det er ikke den Gud som Bibelen forteller om som påbyr sharia, men Koranens Allah. Det er forvirrende og et tilbakeskritt hva klarhet angår, at flere og flere medier ikke skiller her. Men fortsatt skilles det når det gjelder hinduenes Vishnu og Bibelens Gud.