Israels deltagelse i Eurovision er en hån mot alle ofrene i Palestina, både på Gaza og Vestbredden som daglig utsettes for terror av "herrefolket" uten at USA reagerer. Norge som nasjon har jo en unik historisk erfaring da vi har levd under okkupasjon. "Bli kvitt åket!" var slagordet og det samme sier palestinerne om det sionistiske Israels undertrykking.

Barth Eide; "Boikott vil ikke endre noe". Det var helt andre stemmer og syn da store deler av verden boikotta Sør-Afrika. Da var boikott virkemiddelet, så Eides påstand er nettopp det, en påstand. Litt ironisk i en tragisk situasjon er det at nettopp Sør-Afrika har bragt Israel inn for ICC.

Charlo Halvorsens feige utsagn om at "NRK ikke kan bedrive utenrikspolitikk", er bevisst feil. Store organisasjoner som FIS, IAAF og UEFA har på eget initiativ boikotta Russland, og Halvorsen (NRK) kan bruke EBU hvis viljen er til stede. Norge kan alliere seg med andre sterke stemmer som Irland, Belgia og Spania.

Barth Eides utsagn om at boikott ikke er virkemiddelet, er et dårlig skjult skalkeskjul for at lille Norge nok en gang ønsker å være den store fredsmegler, og hence ikke vil støte én av partene!