Jeg vil bare kort kommentere tallene i innlegg av Steinar Bergstøl Andersen. Nyutdannede sykepleiere tjener kroner 459.100 etter norsk tariff pluss ulempetillegg. En spesialsykepleier vil etter 10 år (!) derimot tjene 650.000...

https://www.nsf.no/nyheter/lonn-og-tariff/lonnsoppgjoret-oppsummert

Umiddelbart tror jeg den danske lønn nok er høyere enn det nevnte. Vil man ha sykepleiere fra Danmark og Sverige til å jobbe i spissbelastning om sommeren, skal man også nevne pensjonsutbetaling og tilby gratis reise og bolig som del av denne lønn. Ellers går vikarene til vikarbyrå. Angående annonsering, så er dette gjort av vikarbyrå i det danske sykepleiefagblad på siste side av omslaget over hele siden i mange år.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.