Hvert barn som blir født er en gave så stor,

med løfte og håp for en framtid på jord.

Hvert barn er en gryende spire av liv.

Hvert barn er et sårbart og vaiende siv.

Hvert barn har en rett til i trygghet og fred

å leve sitt liv med sitt menneskeverd.

Hvert barn skulle møtes med kjærlighet varm.

Hvert barn skulle ha en beskyttende arm

Hvert barn er en perle i skattkisten stor,

et under verdifullt på Skaperens jord.

Hvert barn må få bruke sin skapende trang,

Hvert barn må få hjelp til å komme i gang.

Så mange er barna som ikke blir sett

og ikke får oppleve trygghet og rett.

Så mange er barna som gang etter gang

blir rammet av sult og av misbruk og tvang.

Hvis verden skal bli til et tryggere sted

må barna bli sentrum i kampen for fred

Om kampen skal vinnes mot urettens natt,

må barnas verdi bli vår dyreste skatt.