Frivillige organisasjoner har lenge stått for utdeling av mat til de som ikke engang klarer å ha råd til det mest nødvendige. Så derfor en takk til avisen som har satt søkelys på disse forholdene, og til og med startet sin egen aksjon for at de nødlidende i alle fall skal få seg noe å mette seg med fram mot jul.

I denne situasjonen har vi er bystyreflertall som synes det er en god i idé å senke eiendomsskatten. Men ingen vil lide nød om den ble som den var. Knapt heller om den ble økt. Så lenge det virkelig er mennesker som lider nød i byen vår, er det å gi gaver til dem som ikke trenger det. Det hjelper ikke de fattige, som stort sett ikke har eiendom og derfor selvfølgelig heller ikke får glede av en slik gave.

Varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad synes situasjonen er vond og lei, ifølge en reportasje i avisen 4. desember, men vil ikke bidra med annet enn organisering. Jeg har en mistanke om at et slikt bidrag er ganske næringsfattig og hadde håpet at hun kunne få bystyreflertallet med på noe som kan være til hjelp både på kort og lang sikt.

«De fattige vil dere alltid ha hos dere», sa Jesus. Men kanskje Finnestad også kunne tenke over at han også sa: «Jeg var sulten, og dere gav meg mat» og i hvilken sammenheng det ble sagt. Da synes jeg hun skulle stå opp for å ta fra de mette og gi til de sultne.