I etterpåklokskapens lys erkjenner han også at redaktørene bærer ansvar for at man ikke gikk inn i saken etter at den første begjæringen om gjenopptaking kom for drøyt 10 år siden. Og han berømmer de som har stått på for at vi nå trolig står overfor tidenes rettsskandale, politiskandale og det som allerede hevdes å være en skamplett i norsk pressehistorie.

Jeg velger å tolke dette dithen at redaktøren og hans avis åpner opp for å si unnskyld til Viggo Kristiansen dersom den endelige fasit viser at de på forskjellige vis har bidratt til tidenes justismord.

Dette er modent gjort om enn alt for sent.

Samtidig skal vi ha respekt for at Fvn også har ivaretatt de pårørende på en verdig måte.

Jeg forventer nå, som sagt så uendelig mange ganger før, at et samlet bystyre og politisk kollegium også åpner opp for å gi sin dypeste unnskyldning til Viggo Kristiansen. Gjerne anført av ordførere.

For gjennom 20 år har ordførere og politikere vært feige. De har ikke våget å bruke sunn fornuft, sette seg inn i saken og uttale seg motstrøms i frykt for å miste velgere. I frykt for tap av sine godt betalte posisjoner.

De har valgt å sette eget ve og vel foran et uskyldig enkeltmenneske, fremfor å gå foran å vise vei slik ordførere og politikere skal.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (AP) uttalte til Fvn så sent som i februar 2021 at «Det er tungt at saken gjenopptas.»

Tidligere ordfører Bjørg Wallevik (H) uttalte samme dag at hun er lei seg for at saken gjenopptas.

Tidligere ordfører Harald Furre (H) uttalte til TV2 ved Viggo Kristiansens løslatelse etter 21 år bak murene, at han håpet Kristiansen ville holde seg for seg selv, og at han må tåle lange blikk om han går i byens hovedgater.

Slike uttalelser er ikke ordførere verdig!

Man trenger ikke la seg overraske over slik feighet.

For den kommer av kollektiv frykt for å ikke være enig med «de rette» meningsbærere, eller den bjellesauen som breker høyest.

Ofte anført av redaktørene i byens eneste avis og konforme kilde til meningsdannelse – eller politikere.

Jeg håper denne saken kan bidra til mer ydmykhet overfor mennesker som uskyldig skandaliseres av folk uten ryggrad.

Jeg vil atter en gang på vegne av alle byens politikere si unnskyld Viggo!

For nå tør ikke politikere lenger å si at de ikke er med på denne kollektive beklagelsen.

For en gangs skyld kan dermed politisk feighet brukes til noe godt!

CAUSA TRIUMPHAT TANDEM BONA!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.