Men han har også bestemt seg for å beholde sin egen valgliste varm til valget i 2027. Hadde jeg vært leder i hans nye parti, hadde jeg virkelig sett på det som en tillitserklæring at frontfiguren lokalt beholdt sitt gamle parti.

Uansett: det er sikkert spennende å være i samme parti som Lippestad, men byttet aktualiserer en problemstilling som man vet mange velgere er opptatt av; nemlig partibytter i valgperioden.

Som de fleste vet stemmer velgerne som oftest på et parti, og dernest er det noen - ikke mange - som prioriterer kandidater på valglistene etter det.

Velgerne gir altså sin stemme til et parti, og ikke først og fremst personer. Imidlertid er det som vi alle vet personer som blir valgt inn, og som i dag står fritt til å bytte parti dit de vil.

Og for et overgangsmarked det har vært i Kristiansand bystyre inneværende periode.

Nedenfor følger en oppstilling over kandidatenes (s)hopping. Uavhengig regnes som eget parti. Jeg tror dessverre ikke listen er uttømmende.

1: Varaordfører Rostoft. Fra Folkelista til Sentrum. Også tidligere Høyre-medlem. Totalt 3 partier.

2: Nils Nilsen. Demokratene, så uavhengig, nå Industri-partiet. Tidligere AP-medlem. Totalt 4 partier.

3: Roy Fardal. Demokratene, så uavhengig, nå PP. Tidligere Høyre og FrP. Totalt 5 partier.

4: Olav Homme. Demokratene, uavhengig, nå PP. 3 partier.

5: Jorunn A. Olsen: Demokratene, uavhengig, nå PP. 3 partier.

6: Lailja Elefksas: Demokratene, uavhengig, nå Sp. 3 partier.

7: Tore Heindenreich: Demokratene, nå KRF. 2 partier.

8: Lill May Vestly. Partiet De Kristne, nå uavhengig. 2 partier.

9: Jack Andersen: Høyre, så Sp. Tidligere FrP. 3 partier.

10: Svein-Harald Mosvold Knutsen: Folkelista, uavhengig, nå PP. Tidligere Krf. 4 partier.

11: Ernst Ravnaas: Fra Folkelista til Sentrum. 2 partier.

Godt over 10% av medlemmene i bystyret har altså forlatt den politikken velgerne har stemt dem inn på. Dette er en måte å få stor personlig makt uten å bry seg nevneverdig om dem de er satt til å representere.

Et forbud mot partiovergang i valgperioden, eventuelt en ordning hvor man ved partiovergang mister plassen og varamann rykker opp, bør utforskes.

Alle de overnevnte har shoppet parti etter eget forgodtbefinnende. Personlig hadde jeg blitt forbanna hvis noen jeg stemte inn byttet parti og for eksempel støttet den andre siden enn det jeg selv stemte på.

Vi får håpe at velgerne husker hvem det er som har byttet parti ved valget til neste år.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.