Til det svarer Skisland at det «vitner om en skremmende mangel på respekt for lokalt fattede vedtak». Og videre at «det er noe grunnleggende oppi dette».

Vedtaket i Søgne kommunestyre 22.06. 2016: «Kommunestyret legger det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn, og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.» Vedtaket ble gjort med 16 mot 11 stemmer.

– Nå ligger reformen død, konstaterte Astrid Hilde i Fædrelandsvennen dagen etter. Kommunestyret i Songdalen gjorde samme dag vedtak om at de ikke ville gå videre med sammenslåing hvis ikke Søgne ble med.

Vedtaket i Kristiansand bystyre 15.02.2023: «Bystyret stadfester vedtaket av 01.2021 om ikke å igangsette prosess for en mulig deling av Kristiansand kommune.» (44/27).

Om disse vedtakene, og dermed om lokaldemokratiets lokale rettmessighet, sier altså ordfører Skisland til Mykjålands forundring at det «vitner om en skremmende mangel på respekt for lokalt fattede vedtak» og at «det er noe grunnleggende oppi dette».

For debattens videre gang Skisland, og for å få klarert din helt tydelige definisjon av begrepet, ønsker vi kun et svar på om hvor du mener lokaldemokratiet oppstod og gjelder: Søgne eller Kristiansand.

Hva mener du? Du kan sende et debattinnlegg til debatt@fvn.no

Innlegget må være minst 1000 tegn, og kunne stå for seg selv.

Les mer her om hvordan du skriver et godt debattinnlegg.